nic eic

Rozliczenie Self Employed

Jeżeli są Państwo samo zatrudnieni, prowadzą własną działalność gospodarczą lub pracują w systemie CIS, to Waszym obowiązkiem jest przygotowanie na czas rocznego rozliczenia podatku, dostarczenia go do urzędu skarbowego (HMRC) oraz uregulowanie należnego podatku.

Rozliczenia (Self Assessment Tax Returns) za rok podatkowy 2011/2012 trzeba dostarczyć do HMRC do 31 stycznia 2013r. W przeciwnym razie, bezwarunkowo zostanie naliczona grzywna.

Pomożemy obniżyć należny podatek poprzez dedukowanie kosztów bezpośrednich oraz kosztów podwykonawców, telefonu, kosztów transportu, reklamy, opłat księgowych i innych.

Rozliczenia podatkowe dla marynarzy. Mamy dobrą wiadomość dla polskich marynarzy. Od roku podatkowego 2011/2012 wraz ze zmianami w przepisach polscy marynarze mogą starać się o całkowity zwrot zaliczki płaconej na poczet podatku dochodowego.  Wystarczy P60, kopia książeczki żeglarskiej z uwzględnieniem statków na których marynarz został zaokrętowany ( discharge book ) oraz wykaz portów potwierdzony przez kapitana statku.

Rozliczając się Państwo sami, bez znajomości prawodawstwa podatkowego, ryzykujecie, że niepotrzebnie zapłacicie za dużo podatku oraz, zaoszczędzacie stres, że Urząd Podatkowy może kontaktować się z Państwem w razie jakichkolwiek nieścisłości. Unikacie też Państwo wysokich kar w razie nieterminowych rozliczeń oraz niepunktualnego uregulowania należnego podatku.

 

Aktualności

więcej

Infolinia

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

0208 8100 776
info@smartsisters.co.uk