nic eic

Zasiłki [Benefity]


Benefity w UK - Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać sie o:


Housing Benefit
 – jest to dodatek do płaconego czynszu.


Council Tax Benefit
 – jest to dotacja do mieszkania wypłacana przez lokalne władze osobom o niskich dochodach. Wysokość zasiłku uzależniona jest głównie od sytuacji finansowej wnioskodawcy.


Child Benefit (rodzinne)
 – wolny od podatku zasiłek na dziecko, zazwyczaj wypłacany co 4 tyg.        W wyjątkowych sytuacjach może być wypłacany co tydzień. Wniosek może złożyć każda osoba kwalifikująca się do zasiłku, bez względu na wysokość swoich dochodów czy też posiadanych oszczędności.


Working Tax Credit (dofinansowanie dochodów)
 – zasiłek ten przeznaczony jest dla osób osiągających niskie dochody, a wysokość jego uzależniona jest od wielu czynników tj. dochód roczny brutto, liczba i wiek dzieci itp.


Child Tax Credit (dodatek na dziecko)
 – jeśli urodziło się Państwu dziecko lub spoczywa na Was odpowiedzialność za dziecko, które nie ukończyło jeszcze 16 lub 20 lat, jeśli uczy się ono w pełnym wymiarze godzin lub odbywa zatwierdzone szkolenie – można ubiegać się o dodatek, który pomoże w pokryciu kosztów opieki nad nim.


Statutory Maternity Pay i Maternity Allowance (macierzyńskie)
 – kobiety, które nie kwalifikują się do zasiłku macierzyńskiego, a są w ciąży lub tez niedawno urodziły dziecko - mogą skorzystać z Maternity Allowance, przyznawanego przez Jobcenter Plus.


Sure Start Maternity Grant (becikowe)
 – jest to dodatek dla matki, którego kwota wypłacana jest jednorazowo i ma na celu pokrycie kosztów związanych z urodzeniem się dziecka. Zasiłek przeznaczony jest dla osób o niskich dochodach.


Benefity UK ** Benefity Anglia ** Najszybciej i najtaniej – prosimy dzwonić na numer
  0208 8100 776

Aktualności

więcej

Infolinia

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

0208 8100 776
info@smartsisters.co.uk